Uitleg TMA 

Created with Sketch.

In onderstaande link zie je wanneer TMA wordt toegepast. Daarnaast worden de woorden ‘drijfveren’ en ‘talenten’ verder toegelicht. Je kunt zien op welke soort talenten TMA inzichten geeft. Vervolgens wordt de motivatie en de competenties kort uitgelegd. Als laatste zie je waar de TMA Talentenanalyse nog meer inzichten in geeft. Zie deze link:
http://bitly.ws/x3hG

Overzicht drijfveren en talenten 

Created with Sketch.

Op onderstaande link zie je een overzicht van alle drijfveren met bijbehorende talenten. Zowel een lage behoefte aan een drijfveer als een hoge behoefte aan een drijfveer noemen we een talent. Zie deze link: http://bitly.ws/x3jT

TMA Talenten rapport (voorbeeld rapport) 

Created with Sketch.

Nadat je de vragenlijst hebt ingevuld wordt er een rapportage gemaakt. Deze bespreken we uitgebreid in het terugkoppelgesprek. Een voorbeeldrapportage kun je zien via deze link: http://bitly.ws/x3kJ

Beroepsinteresse analyse 

Created with Sketch.

Naast de TMA Talenten rapportage mag je ook kosteloos de beroepsinteresse vragenlijst maken. Deze is er op middelbaar – en hoger niveau. Hier wordt een compacte rapportage van gemaakt. Je krijgt inzichten die inzicht geven in je loopbaan- of studiekeuze voorkeuren.  Denk hierbij aan sectoren en activiteiten die goed passen bij je talenten, drijfveren en competenties. 

 

Zie deze link voor een voorbeeld rapportage middelbaar niveau: http://bitly.ws/x3nF

 

Zie deze link voor een voorbeeld rapportage hoger niveau:

http://bitly.ws/x3nM360-graden feedback en Performance Matrix

Created with Sketch.

Wanneer je de TMA Talentenanalyse hebt gedaan kun je kiezen voor een TMA 360-graden feedback als vervolg. Het is een interessante methode om te toetsen of je eigen werkelijkheid past bij het beeld hoe bijv. je collega’s je zien/ervaren. Het doel is een zo breed en daarmee eerlijk mogelijk beeld te schetsen van het huidige gedrag in een (werk) situatie vanuit verschillend perspectief. Je hebt bij aanvraag van de 360 graden-feedback analyse de vrijheid om te kiezen wie in aanmerking komt om feedback te geven. Je kunt hierbij denken aan (ex) collega’s, leidinggevenden, kennissen en klanten.  Daarnaast kun je kiezen op welke competenties je graag feedback wil. We raden aan om maximaal 6 competenties te kiezen die vanuit je situatie interessant zijn om nader te onderzoeken. 

 

Zie deze link voor een voorbeeld rapportage 360-graden feedback: http://bitly.ws/xnHS

 

Het invullen van de TMA Talentenanalyse en TMA 360-graden feedback samen levert een Perfomance Matrix op. De performance matrix geeft inzicht in de mate dat je een competentie ontwikkeld hebt in de praktijk.