Algemene gegevens Buro Lei

Buro Lei
Wilhelminalaan 32
5993 AD Maasbree
[email protected]
KVK: 88592464
Btw-id: NL004638868B31

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.burolei.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Inhoud
De door Buro Lei verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die als betrouwbaar mogen worden beschouwd, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De informatie heeft dan ook als voornaamste doel om een beeld te geven van onze dienstverlening. Buro Lei kan op ieder moment en zonder aankondiging vooraf informatie aanpassen.

E-mail
Buro Lei garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Buro Lei te corresponderen, accepteer je dit risico.

Aansprakelijkheid
Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op de website van Buro Lei en Buro Lei kan niet garanderen dat de site foutloos en zonder onderbrekingen functioneert. Buro Lei accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van www.burolei.nl.

Verantwoordelijkheid
Je bent zelf verantwoordelijk voor welke informatie je bekijkt en gebruikt. De informatie op www.burolei.nl mag alleen zelf gebruikt worden en dan ook niet worden overgedragen, verveelvoudigd, bewerkt of anders verspreidt.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Buro Lei zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Buro Lei daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.